آسمون عاشقی

عشقی _هنر ی_رمانتیک

من آن دم که گردم زمستی هلاک

من آن دم که گردم زمستی هلاک

به آیین مســتان بریدم به خـــــاک

به آب خـــرابـــات غســـلم دهیـــد

پــس آنـــگاه بر دوش مستم نـهید

به تابــوتی از چـــوب تاکـــم کــنـید

به راه خـــرابـــات خـــاکــم کـــنـید

مریزید بر گـور من جـــــز شــــراب

میــاریـــد در مـــاتمم جـــز ربــــاب

مــــبادا عــزیزان کــه در مـرگ من

بنالــد به جز مطـــرب و چـــنگ زن

تو خود حافظ از سر زمستی متاب

که ســلطان نــخواهد خراج از تورا

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه شانزدهم مهر ۱۳۸۷ساعت 19:3  توسط  حیدری   |